همارشتن

تولید ساک پارچه ای همارشتن با چاپ 4 رنگ 2 طرف ساک ، جنس ساک سوزنی 90 گرم – دسته تقویت