کالیته رنگ  پارچه ای سوزنی  / به غیر از رنگ های مشکی و سفید ، پرکاربرد ترین رنگ های مورد استفاده در تولید ساک پارچه ای در تصویر زیر مشخص می باشد. رنگ هایی که بر روی آنها نوشته Bagiran درج شده است رنگ هایی می باشد که موجودی آنها همیشگی می باشد و سایر رنگ ها بنا به سفارش و تیراژ بالا قابل تهیه می باشد.

کالیته رنگ ساک پارچه ای کالیته رنگ ساک تبلیغاتی