ساک پرسی دسته دارتولید ساک کنار دسته زنبیلی ، پرسی

گرم : 70 / 90
نوار دوزی : ندارد
کاست : امکان اضافه کردن از کف و کنار بصورت دوختی سانتی متر 3 طرف
دسته : زنبیلی ، 8 سانتی متر ارتفاع ، قابلیت افزایش تا 40 سانتی متر ( آویز دوشی )
وزن قابل تحمل : 7 الی 9 کیلوگرم سایز 30 * 40 * 10 ایستاده
قابلیت چاپ : بصورت تک رنگ 2 طرف
پارچه مورد استفاده : بافتینه
نوع چاپ : سیلک

 

 

 

تماس با مجموعه بگیران