ساک دوختی دسته پانچ دار

تولید ساک کنار کاست دار دسته پانچی، دسته پانچ تقویت کاست سه طرف 10 سانتی متر ، نوار دوزی شده

گرم : 70 / 90
نوار دوزی : قابلیت دوخت همرنگ و متنوع نوار
کاست : 9 – 10 سانتی متر 3 طرف
دسته : پانچ تقویت
وزن قابل تحمل : 7 الی 9 کیلوگرم سایز 30 * 40 * 10 ایستاده
قابلیت چاپ : بصورت تک رنگ 2 طرف
پارچه مورد استفاده : بافتینه
نوع چاپ : سیلک

تماس با مجموعه بگیران